Ali želite prebrati Vodnik Dobrih Praks WINPOL v slovenskem jeziku?

Je mogoče! Oglejte si tukaj.

The WINPOL Good Practices Guide also exists in Slovenian. Read it here.