1st newsletter - January 2020

1st - English
1st - Italian
1st - Slovene
1st - Swedish
1st - German

2nd newsletter - July 2020

2nd - English
2nd - Italian
2nd - German

3rd newsletter - January 2021

3rd - English
3rd - Italian
3rd - German

4th newsletter - July 2021

4th - English
4th - Italian
4th - German

5th newsletter - January 2022

5th - English
5th - Italian


6th newsletter - January 2023

6th - English