Η Περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Ηρακλείου σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου Ευρωπαϊκού Έργου WINPOL του Interreg Europe. Η υλοποίηση του έργου WINPOL εντάσσεται στο πλαίσιο της εντατικής προσπάθειας που γίνεται στην Κρήτη για την ολοκληρωμένη και ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, και στοχεύει στη βελτίωση των πολιτικών διαχείρισης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσω της  χρήσης ευφυούς τεχνολογίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

12.00΄ έως 12.30΄

«Χαιρετισμοί»
Νίκος Καλογερής
- Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Ενέργειας
Χάρης Μαμουλάκης –Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δ. Ηρακλείου

12.30΄ έως 12.45΄

«Γνωριμία με το πρόγραμμα «WINPOL»
Εισηγήτρια Ελένη Καργάκη συντονίστρια του έργου εκ μέρους της Περιφέρειας
(Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης)

12.45΄ έως 13.00΄

«Η σημερινή κατάσταση στο Δ. Ηρακλείου – καινοτόμες δράσεις μέχρι σήμερα»
Εισηγητής Μανώλης Σκαρβελάκης συντονιστής του έργου εκ μέρους του Δ. Ηρακλείου
(Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δ. Ηρακλείου)

13.00΄ έως 13.15΄

«Κυκλική Οικονομία στην Κρήτη»
Εισηγήτρια Ελένη Χατζηγιάννη
(Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης)

13.15΄ έως 13.30΄

«Δυνατότητες χρηματοδότησης από Επιχειρησιακά Προγράμματα – ΕΣΠΑ»
Εισηγήτρια Μαρία Κασσωτάκη (Προϊσταμένη ΕΥΔ ΠΕΠ Κρήτης)

13.30’ έως 13.45’

«Διάλειμμα – καφές, ελαφρύ γεύμα»

13.45΄ έως 14.30΄

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης – δικτύωση - διαβούλευση

ΛΉΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΆΣΕΩΝ

ΕΙΚΌΝΕΣ

Προβολή εικόνων στη βιβλιοθήκη.