The first months of the LCA4Regions project are behind, and it is time for the 2nd regional stakeholder event in Satakunta, Finland. This event will focus on collecting and sharing views on regional characteristics in LCA4Regions perspective. Tuuli Myllymaa, head of waste and circular economy unit from Finnish Environment Institute, will give a presentation about life cycle thinking and circular economy. A workshop on developing regional SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats) analyses of LCA4Regions issues will also be organised.


LCA4Regions-hankkeen ensimmäiset kuukaudet ovat takana, ja työn alla meillä on erityisesti alueellinen tilannekartoitus. Yhdessä sidosryhmän asiantuntijakuulemisten kanssa jatkamme SWOT-analyysin (vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet, uhat) työstämistä tilannekartoituksen osana. Tilaisuudessa jaamme työpajatyyppisesti resurssitehokkuuteen, jäte- ja materiaalivirtoihin, julkisiin hankintoihin ja alan koulutukseen liittyviä LCA-näkökulmia. Työpajan tavoitteena on saada kerättyä alueelliset (Satakunta, Suomi) SWOT-tarkastelut yhteen em. teemoihin liittyen.

Ohjelma / Agenda
12.00     Kahvi / Coffee
12.15     LCA4Regions-kuulumiset / Project info
               Pekka Maijala ja Elisa Mikkilä, Pyhäjärvi-instituutti / Pyhäjärvi Institute
12.30     Elinkaariajattelu ja kiertotalous / Life cycle thinking and circular economy  
               Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute
13.00     Työpaja: Alueellinen tilannekartoitus / Workshop: Regional analysis
15.00     Yhteenveto, keskustelua, jatkosuunnitelmat / Conclusions, discussion, further plans
16.00     Tilaisuuden päätös / End of the event

Tervetuloa! / Welcome!